Урок7 - Селекции във Photoshop - Nxt web studio

Урок7 Селекции във Photoshop

, от Иво Янчев

В този урок ще ви покажа как се правят селекции във Photoshop, какво представляват те и кои са най-използваните инструменти за селекции във Photoshop. Ако сте се чудили как се комбинират снимки и обекти, за да станат красиви фото манипулации със сигурност този урок ще ви бъде полезен. И за да усвоите напълно селекции във Photoshop, ще направим първият си Photoshop проект. Ще създадем Pop-out photo effect.

Ако искате да работите с мен,  PSD файла с инструментите изтеглете от тук.

Селекции във Photoshop

Както разбрахме от предния урок един проект във Photoshop е съставен от много слоеве. Те образуват крайния резултат, когато се надградят един върху друг. Този слой, който е най – отгоре, ще е най-отгоре и на нашето работно поле. Ние можем да променяме позициите на слоевете и да казваме на  Photoshop кой слой искаме да бъде най – отгоре.
Много често ще ни се налага да работим само в някоя част на дадено изображение. Например, ако погледнем това изображение искаме да работим само в частта с чашата кафе. За да го направим трябва да селектираме чашата с кафе.


За селекции във Photoshop имаме набор от инструменти, които можем да използваме. Но преди да ви запозная с тях , искам да съм сигурен, че разбирате какво точно са селекции във Photoshop и как изглеждат. Когато използвате някои инструмент за селекции във Photoshop, вие правите очертание.
Това очертание е над Canvas-а, тоест над всички слоеве / lаyеr-и. Когато вземем някой инструмент,  задържим ляв бутон на мишката и започваме да провлачваме, около обекта ни се образуват пунктирни линии. Те показват, че това е нашата селекция. Когато отпуснем бутона на мишката, пунктирните линии започват да се движат като малки мравчици. Точно това е нашата селекция. Имайте предвид, че когато правите селекции във Photoshop винаги важат едни и същи правила.

Важни Правила за селекции във Photoshop

1.Селекции във Photoshop са независими от слоя

Тоест селекцията се прави винаги и единствено над всички слоеве. В зависимост от това кой слой изберем в Lаyеr панела, тогава ще работим само със селекцията на избрания слой.

 

2.Извън очертанията на селекции във Photoshop не може да се работи.

Селекцията изолира останалата част от слоя /lаyеr -а и можете да работите само и единствено вътре в нея. Например може да рисувате в селекцията, но не и извън нейните граници.

 

3. Селекции във Photoshop могат да се обръщат.

От основното меню избирате >Select > Inverse или клавишна комбинация Shift + Ctrl + I или Command ⌘ +  Shift + I за MAC и така селекцията се обръща. Забележете границите на вашия проект стават като пунктирана линия. Така вече можете да работите и извън селекцията.

 

4.Селекции във Photoshop могат да се копират.

Например правите селекция на даден елемент, избирате слоя / lаyеr -а в Lаyеr панела. От основното меню избраме  > Layer > New > Layer Via Copy  или с  клавишна комбинация Ctrl +J  или Command ⌘ + J за MAC. Така правим копие на нашата селекция, която ни се появява като нов елемент на нов слой / lаyеr. Можете да деселектирате с Ctrl +D / Command ⌘ +D за Mac или просто кликнете веднъж с ляв бутон на мишката извън селекцията.


селекции във Photoshop

Това са 4-те основни правила относно селекции във Photoshop. Много е важно да ги запомните, защото много често ще ви се налага да си обеснявате нещата посредством тези правила. Винаги помнете, че работите със селекцята, когато сте избрали даден слой / lаyеr.

Когато става въпрос за селекции във Photoshop, програмата ни дава куп инструменти, с които можем да ги правим. В началото определено ще ви е трудно да знаете кой точно инструмент да използвате за дадено селектиране. Затова сега ще рагледаме най – използваните инструменти за селекции във Photoshop. Целта ни е на края на урока да знаем кой инструмент ще ни трябва в точно определен случай.

За да ви е по-лесно да се ориентирате, къде се намирате в дадения файл си отворете Навигатор панела от Основното меню изберете > Window – Navgator 

Инструменти за селекции във Photoshop

Първия инструмент за селекции във Photoshop, които ще разгледаме е Rectangle Marquee Tool. Или паравоъгълна и квадратна селекция. Той е втория инструмент в ToolBar-а. По принцинп инструментите за селекции във Photoshop се намират най – отгоре. Със задържан ляв бутон на мишката върху даден инструмент се появяват неговите под инструменти. Също и клавишната комбинация, с която можете да го изберете директно от клавиарурата. 

селекции във Photoshop

Rectangle Marquee Tool  за селекции във Photoshop

Rectangle Marquee Tool е на първо място в инструментите за селекции във Photoshop. Използвали сме го и в предни уроци, за да измерваме ширината и височината на деден елемент. Когато изберем инструмента ни се появява едно кръстче. Натискаме в най-горната лява част на изображението и започваме да провлачваме със задържан бутон докато не стигнем най – долу в дясно. Когато направим селекцията ще имаме очертани пунктирни линии около нашето изображение. Пускаме бутона на мишката и те започват да се движат като малки мравчици. Това означава,че сме направили селекцията.

селекции във Photoshop

Когато използвате Rectangle Marquee Tool за селекции във Photoshop, със задържан Shift правите селекция в квадратна форма. Ако искате да ви е по – лесно при правенето на селекции във Photoshop,  можете да използвате помощните линии на програмата. От основното меню изберете > View> Rulers или клавишна комбинация Ctrl + R и Command ⌘ + R за MAC. За да използвате помощните линии отивате в края на полето Rulers и със задржан ляв бутон на мишката хващате и започвате да провлачвате и пускате там където искате да очертаете границата на снимката.

Поставените  помощни линии във всички краища на снимката. Те помагат на Photoshop по -лесно да се ориентира точно къде да направи нашата селекция. Започнете да правите селекция и ще видите как програмата ще прикрепи селекцията към границите, които направихте с помоща на Rulers.  С клавишна комбинация Ctrl + H или Command ⌘ + H за MAC  можете да скривате и показвате помощните линии –Rulers.

Elliptical Marquee Tool за селекции във Photoshop

Ако искаме да направим кръгла или елипсовидна селекция, задържаме ляв бутон върху втория инструмент и избираме Elliptical Marquee Tool. Селекцията се прави по абсолютно аналогичен начин като предната селекция.
Ако задържите Shift и провлачите с мишката, за да направите селекцията става окръжност, когато го отпуснете селекцията е с елипсовидна форма. Когато задържите Alt или Opt за Mac от клавиатурата и скорлвате с мишката се включва опцията Zoom.

Така може да доближавате за по прецизна работа. Ако искате да преместите скрол баровете т.е наляво или надясно във вашето работно поле задръжте Space и ще ви се появи една ръчичка. С нея можете да местите вашия документ наляво, надясно, нагоре и надолу.
За да прилепнат добре селекциите ви и да бъде по – лесно, използвайте помощните линии. В началото те ще ви бъдат много полезни да свикнете да правите селекции във Photoshop. По нататък със сигурност ще се усъвършенствате и няма да имате нужда от тях.

Lasso  Tool за селекции във Photoshop

Следващия инструмент за селекции във Photoshop е Lasso Tool. Това е третият инструмент в Tool Bar-a. Можете да го изберете с мишката или с L от клавиатурата. Този инструмент ни дава възможност за неправилни селекции във Photoshop. Т.е с него можем да рисуваме на екрана и да правим селекция. Задържаме левия бутон на мишката и започваме да рисуваме на екрана, когато отпуснете прави селекция. Дори и да не стигнете до крайната точка, ако отпуснете Photoshop автоматично ще свърже двете крайни точки. Lasso Tool – а се използва за бързи, непрецизни селекции.

 

Polygonal Lasso  Tool за селекции във Photoshop

Това е следващия инструмент, с който искам да Ви запозная. Той много наподобява на Lasso Tool -а. Разликата е там, че Polygonal Lasso  Tool за селекции във Photoshop, чертае само и единствено прави линии. Както сме избрали инструмента, натискаме веднъж в работното ни поле и започваме да движим мишката. Виждаме как Polygonal Lasso  Tool прави права линия без да се налага да натискаме някъде другаде. За да окажем къде да бъде втората точка натискаме пак с мишката. Polygonal Lasso  Tool свързва двете точки. Продължаваме така докато направим цялостната селекция. Когато сме готови ще сме стигнали до началната точка на селекцията ни. Курсура се промененя, става като кръгче. Това кръгче ни показва, че това е края на нашата селекция. Натискаме и виждаме как елемента ни се селектира.  Polygonal Lasso  Tool -а може де се използва за селекции във Photoshop в случаите, когато имате само прави линии.

Умни инструменти за селекции във Photoshop

Следващите инструменти, с който искам да ви запозная са така наречените Умни инструменти за селекции във Photoshop. Те се намират в четвъртата иконка от Tool Bar-a и са два инструмента. Помагат ви да правите вашите селекции във Photoshop по – бързо и лесно.

Quick Selection Tool за селекции във Photoshop

Quick Selection Tool ви позволява автоматично да избирате селекцията, която искате да направите. Когато го натиснете имате възможност да използвате този инструмент като четка. Започвате да избирате елементите, които искате да селектирате и Photoshop започва автоматично да ги селектира. Ако четката ви е прекалено малка или голяма можете да я  регулирате. От Options Bar или менюто с опции на инструмента, които разгледахме в Урок 4 – работна среда.

И така настроили сме четката си и започваме да селектираме. Когато натиснем върху жълтата част, Photoshop автоматично селектира всичко, което намери като жълт контур. Ако искаме да изкараме от селекцията, избираме третата иконка със знак минус на инструмента  в  Options Bar -а. Натискаме върху елемента, които искаме да извадим от селекцията. Умните инструменти за селекции във Photoshop работят с помоща на цветовете. Тоест, когато има разлика между два цвята умните инструменти се позиционират там, където е границата / контура на различните цветове.

Magic Wand Tool за селекции във Photoshop

Втория умен инструмент за селекции във Photoshop, които искам да ви покажа е Magic Wand Tool. При него имаме възможност да цъкнем върху даден цвят и той ще селектира всички цветове в снимката, които са подобни на този цвят. За целта избираме слоя със снимката, която ще селектираме, задържаме Ctrl и натискаме върху снимката. Така Photoshop ни я избира в Layer панела. С избрания инструмент Magic Wand Tool натискаме върху лилавия цвят. Забележете как Photoshop селектира всички лилави цветове.

В случая имаме различни нюанси на лилавото. Селектираме тези нюанси със задържан Shift от клавиатурата или с втората иконка в Options Bar -а на инструмента, която добавя цветове към нашата селекция. И така да селектираме всички лилави нюанси. Това може да бъде доста досадно понякога, ако трябва да кликнем 20 пъти, за да селектираме даден цвят. За да си помогнем можем да си увеличим Tolerance. Той увеличава цветовете, които са близки до нашия цвят. Например, ако в случая Tolerance е 32 това означава, че селекцията хваща 32 нюанса на нашия лилав цвят. Ако увеличим на 62 Tolerance ще селектира повече нюанси на нашия цвят и със значително по – малко кликвания ще направим селекцията на нашия обект./ в случая лилавото цвете/

Magic Wand Tool се използва за бързи селекции във Photoshop. Имайте предвид, че при използването  му контраста между елементите, които искате да селектирате трябва да е много голям. Например, както е в нашата снимка. За да деселектирате натиснете Ctrl +D / Command ⌘ +D за Mac от клавиатурата или от основното меню избирате> Select > Deselect.

Pen Tool за селекции във Photoshop

Последния инструмент за селекции във Photoshop, който искам да ви покажа е Pen Tool. Това е много универсален инструмент и е моят любим инструмент. Той може да се използва за обхождане на почти всякакви селекции. Pen Tool или P от клавиатурата се намира малко по – надолу в  Tool Bar-a.

Например, ако искаме да селектираме тези двама души, за да ги извадим извън Background- a на изображението. Не можем да го направим с инструментите, които ви показах до момента.
Това е по – прецизна и точна селекция, затова ще използваме Pen Tool -а. Той прави селекция между две точки като ги свързва. Но неговата сила е в това, че може да прави не само прави линии, а и заоблени криви.

 

Работа с Pen Tool

За начинаещи работата с Pen Tool-а е доста трудна.  Защото в самото начало нямате изграден навик за движение на мишката с този инструмент и може да ви се стори малко трудно и сложно. Но аз съм сигурен, че с упражнения и честа работа с него ще свикнете да го използвате. И той ще стане неразделна част при работата ви с вашите прокти.

Pen Tool-а ни дава възможността за излючително прецизна работа.  Например, за да могат да се получат красиви фото манипулации е необходимо да изрязвате елементите доста прецизно, за да изглеждат реалистично. Селекцията се затваря по същия начин както при  Polygonal Lasso  Tool. Когато сме готови,  натискаме с десен бутон върху селекцията > Make Selection > OK  и Photoshop прави селекция на обекта ни.

Натискаме  Ctrl +J  или Command ⌘ + J за MAC и го изрязваме. Ако задържите Alt и натиснете върху оченцето на слоя /  lаyеr -а го изолирате и виждате как е изрязан само и единствено човека. Background- a на изображението го няма и може да се замени с друг.

Пробвайте да направите всички  упражнения за селекции във Photoshop, които ви показах в този урок. Много е важно да свикнете с тях, за да можете да ги използвате за напред без проблем.
Ако искате да затвърдите наученото до тук относно селекции във Photoshop, може да преминете към упражнението. Снимките за Pop-out ефекта изтеглете от тук.

Това беше урока за днес, надявам се да съм ви бил полезен с тази информация. В следващият урок ще ви обясня какво са маски във Photoshop. Ако имате желание и искате да се научите да работите с Photoshop, можете да се абонирате за канала ми. Така ще получавате известие за всеки мой нов урок. Ще се стремя да обяснявам по най-разбираем и достъпен начин, за да можете да усвоите всичко. Имам огромен ентусиазъм и желание да подкрепям и помагам на всички, които вярват в себе си да постигнат своите мечти. Ще се радвам да Ви помогна да научите Photoshop и да ви придам от моят ентусиазъм и познания. Ако искате да ми помогнете да достигна до повече хора може да споделите тази статия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *